algemene verkoopvoorwaarden

Leveringscondities:

Alle prijzen zijn geheel vrijblijvend en inclusief B.T.W.

Leveringen worden franco verzonden, bij orders boven 450,= euro netto, inclusief B.T.W.

Transportkosten voor niet franco zendingen worden tegen eenheidstarief doorberekend. Zie hiervoor het bijgevoegde formulier van deze prijslijst.

Post expresse kosten worden extra aan u doorberekend volgens het tarief van de Posnl.

Indien de leveringscondities NIET FRANCO zijn en de goederen door ons worden verzonden onder het eenheidstarief, worden de vrachtkosten op de faktuur in rekening gebracht.

Verzendkosten Nederland 6,75 euro.

Verzendkosten, Belgie, Frankrijk en Duitsland 13 euro

Raclames dienen te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen.

De prijzen van onze goederen treden per 01-01-2002 in werking, en alle artikelen zullen dan tegen de nieuwe prijzen aan u worden gefaktureerd, tenzij andere afspraken gelden.

Betalingen dienen te geschieden vooruit, Ideal of bij ontvangst van de goederen*rembours).

Vooruitbetalen kan uitsluitend door het verschuldigde bedrag over te schrijven op onze rekening bij de ING:
rekening nummer 9034667
t.n.v. Schuko-almelo
Almelo
IBAN: NL34 INGB 0009 0346 67
BIC: INGBNL2A

(cheques of overschrijvingsopdrachten worden door ons NIET als vooruitbetaling geaccepteerd.)